Nemdohányzók védelme – jelentős változásokat hoz a törvény módosítása 2012. január 1-jétől

2012. január 1-jétől kell alkalmazni a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt módosított formájában.

A törvény módosítás alapvető célja a lakosság fokozottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, így a legtöbb változást a dohánytermékek fogyasztásának korlátozása terén hozza.

Hol megengedett és hol tilos a dohányzás?

Jövő évtől sem zárt*, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely:

  • közoktatási intézményben
  • gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben
  • a pszichiátriai intézeteket kivéve, az egészségügyi szolgáltatónál

A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével tilos dohányozni a közterületnek minősülő gyalogos aluljárókban, zárt légterű közlekedő összekötő terekben, játszótéren, ill. azok 5 méteres körzetében, valamint a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló létesítményeiben, területein (pl. peron), a közösségi közlekedési eszközök megállóiban, várakozóhelyeinél (pl. buszmegálló), ill. ezek 5 méteres körzetén belül sem. Ezen felül a helyi önkormányzat rendeletben egyéb közterületet is nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.

Dohányzási tilalmat vezet be a közforgalmú intézmények nyilvánosság számára nyitva álló zárt légterű helyiségekben, a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint helyi, helyi érdekű és helyközi közösségi közlekedési eszközökön, a menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton.

Így 2012. január 1-jétől a munkahelyeken és a közforgalmú intézményekben nyílt téren kijelölt helyen engedhető csak meg a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) viszont ki kell jelölni és fenn kell tartani nyílt légterű helyet a dohányzók számára (kivéve, ha az üzemeltető, munkáltató nemdohányzó intézménnyé nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi, munkabiztonsági előírások nem engedik azt).

Ez a dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül, kivételek ez alól a szórakoztató, vendéglátóhelyek. Itt kijelölhető 5 méteren belül is abban az esetben, ha annál távolabb nem állnak fenn a dohányzóhely kijelölésének feltételei. Ezzel szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen is csak úgy jelölhető ki dohányzóhely, ha az, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától elkülönül.

Jelentős változás, hogy amennyiben kijelölhető zárt légtérben a dohányzóhely, az nem lehet nemdohányzó helyiségben.

A szállodákban továbbra is megengedett dohányzóként kiadott és megjelölt szoba fenntartása, azonban zárt légterű dohányzóhely csak akkor üzemeltethető (szivarszobaként), ha az korábban már megvolt és az üzemeltető a megadott határidőig (2011. július 9.) kérte annak engedélyezését. Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, feltéve, hogy a törvény egyéb rendelkezéseibe nem ütközik.

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt területet, helyiséget továbbra is megfelelő felirattal vagy piktogrammal kell ellátni.

A fenti feltételek biztosításáról a belső szabályzatban rögzített személynek vagy (ennek hiányában) az intézmény vezetőjének, üzemeltetőjének, a rendezvény szervezőjének, üzembentartójának kell gondoskodnia.

A kijelölt dohányzóhelyek a törvényben foglaltaknak való megfelelését, valamint a dohányzási korlátozások betartását, betartatását a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek ellenőrzik.  A dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megszegése esetén továbbra is 20 000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő egészségvédelmi bírság szabható ki, azonban a helyszínen kiszabható bírság összege 20 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra emelkedik.

* zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított;

A törvény 2012. január 1-től hatályos formája elérhető a www.magyarorszag.hu oldalon.

További információ: www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu

Megosztás

Mást is olvasnál? Nézz körül írásaink között

Kártevők a mezőgazdaságban

2021. szeptember 30.|

A mezőgazdaság rengeteg növényt takar, így a kártevők száma is folyamatosan változik. A kalászos növények termesztése mára hagyománynak számít, ezzel együtt pedig a kártevőket is megszoktuk. A gabonafélék kártevői.

Milyen egészségügyi védelemre figyeljünk esztergálás közben?

2021. szeptember 13.|

Ma a legelterjedtebb gépészeti megmunkáló módszer a forgácsolás vagy az esztergálás. Ilyenkor a munkadarabot egy előírt alakra kell elkészíteni, méretre formálni és általában sorozatot gyártani. A gépi esztergálás során a kezelő és a gép folyamatos

Mi a teendő, ha megcsíp egy darázs és allergiás vagy rá?

2021. augusztus 17.|

Ma a lakosság 15-25 százaléka érzékeny a darazsak vagy a méhek csípésére. A méhek esetében ez a szám elérheti a 36 százalékot, miközben a súlyos reakciótól szenvedők 5-15 százalék közé kerülnek. Az esetleges halálozásokról nincsenek